Įlaja

Įlaja

Lankstiniai

Įlaja – detalė, dengianti ir sandarinanti dviejų susikirtusių šlaitų susijungimą.

Įlaja techninės specifikacijos
Standartinai matmenys centimetrais:2x29x29x22×18,5×18,5×2
Standartiniai ilgiai metrais:2.5 m1.25 m