Naudinga informacija

Mūsų patirtis padės atsakyti į visus jums iškilusius klausimus!

Naudinga informacija Jums!

Kuo kenksmingas asbestas?

Asbesto pavojingumas sveikatai žinotas jau seniai, tačiau tik palyginti nesenais tyrimais pavyko susieti kvėpavimo organų vėžinius susirgimus su asbesto dulkėmis. Pavojus atsiranda asbestinius statinius, konstrukcijas ir gaminius laužant, ardant ar apdorojant, kai aplinkoje pasklinda labai smulkios, akimi nematomos skaidulos. Žmogui įkvepiant asbesto skaidulas, jos lyg adatėlės susminga į kvėpavimo takų audinį, tapdamos įvairių nepagydomų vėžinių susirgimų bei asbestozės priežastimi.

Dėl asbesto poveikio per metus Europos šalyse apytiksliai užregistruojama apie 20 000 mirčių nuo plaučių vėžio. Dažniausiai kenksmingas asbesto poveikis pasireiškia po 20–30 metų. Pagal kenksmingumą asbestas prilyginamas arsenui ir gyvsidabriui.

1976 m. asbestas įrašytas į Tarptautinio vėžio tyrimo centro kancerogeninių veiksnių sąrašą kaip kenksminga, vėžį sukelianti medžiaga. Teisės aktais nuo 2005 m. sausio 1 d. Lietuvoje, kaip ir visose Europos Sąjungos šalyse, naudoti asbestą ir kitus jo turinčius gaminius yra uždrausta. Tačiau sąlytį su asbestu ar jo turinčiais gaminiais vis dar turi gana daug žmonių.

Daugiau informacijos: www.asbestuine.lt

Asbestinių stogų keitimas. Ką būtina žinoti?

  • Paramos gali kreiptis kaimo gyventojai, kurie yra ne jaunesni kaip 18 metų. Paramos paraišką gali teikti ir tie pareiškėjai, kurie yra nebaigę įgyvendinti projekto pagal kitas KPP priemones, jeigu teisės aktuose nenumatyta kitaip.
  • Paraiškos teikėjui kompensuojama 100 % asbestinių atliekų trasportavimo ir šalinimo paslaugų išlaidų, tačiau taikoma 30 % paklaida, kurios perviršis nėra kompensuojamas.
  • Programoje dalyvauti gali pareiškėjai, iki paramos paraiškos pateikimo kaimo vietovėje nepertraukiamai vykdo profesinę ir (ar) ekonominę veiklą arba pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo dienos nepertraukiamai deklaravo gyvenamąją vietą kaimo vietovėje.
  • Parama projektui neteikiama, jeigu jo įgyvendinimo vieta – sodo bendrija.
  • Numatyta didžiausia galima paramos suma vienam projektui įgyvendinti – 2000 eurų su PVM, paramos intensyvumas – iki 50 % visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

 

Daugiau informacijos: www.asbestuine.lt

Asbesto atliekų utilizavimo reikalavimai

Asbesto turinčios atliekos priimamos į asbesto laikymo aikštelę laikantis šių pagrindinių reikalavimų:

  • Asbesto turinčios atliekos turi būti surinktos atskirai ir nesumaišytos su kitomis atliekomis;
  • Šiferio lapai gali būti sudėti ant padėklų bei privalo būti apsukti plastikine pakavimo plėvele. Šiferio laužas (smulkus) turi būti supakuotas į sandarią plastikinę tarą (dvigubus plastikinius maišus, didmaišius, statines, konteinerius ar kt.) ir sudėtas ant padėklų (palečių) bei apsuktas plastikine pakavimo plėvele, kad sąvartyne esanti technika galėtų iškrauti krovinį;
  • Kitos asbesto turinčios atliekos privalo būti supakuotos – apsuktos plėvele (ne mažiau nei 2 sluoksniai) arba sudėtos į sandarią tarą ir sukrautos ant padėklų (palečių). Padėklas su sukrautu asbestu turi būti apsuktas plastikine pakavimo plėvele, kad sąvartyne esanti technika galėtų saugiai iškrauti krovinį;
  • Supakuotos asbesto turinčios atliekos turi būti ženklinamos pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus (Pavojingų atliekų ženklinimo etikete).

Daugiau informacijos: www.asbestuine.lt

Asbesto atliekų surinkimo aikštelė Tauragės regione

  • Sąvartynas: Kaupių k. 4, Žygaičių sen. Tauragės r., tel:. 8 640 33719. Sąvartyno darbo laikas: I-VII – 8:00-20:00. Kaina: 231 EUR/tona – tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims. (su PVM).

Atliekų priėmimo aikštelės (iki 100kg asbesto) nemokamai, tik fiziniams asmenims:

Adresas Telefonas Darbo laikas
Paberžių g. 14 A, Tauragė 8 655 82558 II-V – 08:15-18:00

VI – 09:00-13:00

VII-I – nedirba

12:00-12:45 – pietūs

Statybininkų g. 4 E, Jurbarkas 8 650 72314 II-V – 08:15-18:00 VI – 09:00-13:00 VII-I – nedirba 12:00-12:45 – pietūs
Pilies g. 3, Vingininkų k., Šilalės r. 8 655 09131 II-V – 08:15-18:00

VI – 09:00-13:00

VII-I – nedirba

12:00-12:45 – pietūs

M. Jankaus g. 37, Pagėgiai 8 655 84578 II-V – 08:15-18:00 III-IV – 09:15-19:00 VI – 09:00-13:00 VII-I – nedirba 12:00-12:45 – pietūs

 

 

Daugiau informacijos: www.asbestuine.lt