Naudinga informacija

Mūsų patirtis padės atsakyti į visus jums iškilusius klausimus!

Naudinga informacija Jums!

Kuo kenksmingas asbestas?

Asbesto pavojingumas sveikatai žinotas jau seniai, tačiau tik palyginti nesenais tyrimais pavyko susieti kvėpavimo organų vėžinius susirgimus su asbesto dulkėmis. Pavojus atsiranda asbestinius statinius, konstrukcijas ir gaminius laužant, ardant ar apdorojant, kai aplinkoje pasklinda labai smulkios, akimi nematomos skaidulos. Žmogui įkvepiant asbesto skaidulas, jos lyg adatėlės susminga į kvėpavimo takų audinį, tapdamos įvairių nepagydomų vėžinių susirgimų bei asbestozės priežastimi.

Dėl asbesto poveikio per metus Europos šalyse apytiksliai užregistruojama apie 20 000 mirčių nuo plaučių vėžio. Dažniausiai kenksmingas asbesto poveikis pasireiškia po 20–30 metų. Pagal kenksmingumą asbestas prilyginamas arsenui ir gyvsidabriui.

1976 m. asbestas įrašytas į Tarptautinio vėžio tyrimo centro kancerogeninių veiksnių sąrašą kaip kenksminga, vėžį sukelianti medžiaga. Teisės aktais nuo 2005 m. sausio 1 d. Lietuvoje, kaip ir visose Europos Sąjungos šalyse, naudoti asbestą ir kitus jo turinčius gaminius yra uždrausta. Tačiau sąlytį su asbestu ar jo turinčiais gaminiais vis dar turi gana daug žmonių.

Daugiau informacijos: www.asbestuine.lt

Asbestinių stogų keitimas. Ką būtina žinoti?

  • Paramos gali kreiptis kaimo gyventojai, kurie yra ne jaunesni kaip 18 metų. Paramos paraišką gali teikti ir tie pareiškėjai, kurie yra nebaigę įgyvendinti projekto pagal kitas KPP priemones, jeigu teisės aktuose nenumatyta kitaip.
  • Paraiškos teikėjui kompensuojama 100 % asbestinių atliekų trasportavimo ir šalinimo paslaugų išlaidų, tačiau taikoma 30 % paklaida, kurios perviršis nėra kompensuojamas.
  • Programoje dalyvauti gali pareiškėjai, iki paramos paraiškos pateikimo kaimo vietovėje nepertraukiamai vykdo profesinę ir (ar) ekonominę veiklą arba pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo dienos nepertraukiamai deklaravo gyvenamąją vietą kaimo vietovėje.
  • Parama projektui neteikiama, jeigu jo įgyvendinimo vieta – sodo bendrija.
  • Numatyta didžiausia galima paramos suma vienam projektui įgyvendinti – 2000 eurų su PVM, paramos intensyvumas – iki 50 % visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

 

Daugiau informacijos: www.asbestuine.lt

Asbesto atliekų utilizavimo reikalavimai

Asbesto turinčios atliekos priimamos į asbesto laikymo aikštelę laikantis šių pagrindinių reikalavimų:

  • Asbesto turinčios atliekos turi būti surinktos atskirai ir nesumaišytos su kitomis atliekomis;
  • Šiferio lapai gali būti sudėti ant padėklų bei privalo būti apsukti plastikine pakavimo plėvele. Šiferio laužas (smulkus) turi būti supakuotas į sandarią plastikinę tarą (dvigubus plastikinius maišus, didmaišius, statines, konteinerius ar kt.) ir sudėtas ant padėklų (palečių) bei apsuktas plastikine pakavimo plėvele, kad sąvartyne esanti technika galėtų iškrauti krovinį;
  • Kitos asbesto turinčios atliekos privalo būti supakuotos – apsuktos plėvele (ne mažiau nei 2 sluoksniai) arba sudėtos į sandarią tarą ir sukrautos ant padėklų (palečių). Padėklas su sukrautu asbestu turi būti apsuktas plastikine pakavimo plėvele, kad sąvartyne esanti technika galėtų saugiai iškrauti krovinį;
  • Supakuotos asbesto turinčios atliekos turi būti ženklinamos pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus (Pavojingų atliekų ženklinimo etikete).

Daugiau informacijos: www.asbestuine.lt

Asbesto atliekų surinkimo aikštelė Tauragės regione

  • Sąvartynas: Kaupių k. 4, Žygaičių sen. Tauragės r., tel:. 8 640 33719. Sąvartyno darbo laikas: I-VII – 8:00-20:00. Kaina: 231 EUR/tona – tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims. (su PVM).

Atliekų priėmimo aikštelės (iki 100kg asbesto) nemokamai, tik fiziniams asmenims:

Adresas Telefonas Darbo laikas
Paberžių g. 14 A, Tauragė 8 655 82558 II-V – 08:15-18:00

VI – 09:00-13:00

VII-I – nedirba

12:00-12:45 – pietūs

Statybininkų g. 4 E, Jurbarkas 8 650 72314 II-V – 08:15-18:00 VI – 09:00-13:00 VII-I – nedirba 12:00-12:45 – pietūs
Pilies g. 3, Vingininkų k., Šilalės r. 8 655 09131 II-V – 08:15-18:00

VI – 09:00-13:00

VII-I – nedirba

12:00-12:45 – pietūs

M. Jankaus g. 37, Pagėgiai 8 655 84578 II-V – 08:15-18:00 III-IV – 09:15-19:00 VI – 09:00-13:00 VII-I – nedirba 12:00-12:45 – pietūs

 

 

Daugiau informacijos: www.asbestuine.lt

Skardos laikymo, sandėliavimo, dengimo sąlygos

SKARDOS LAIKYMO, SANDĖLIAVIMO, DENGIMO SĄLYGOS

Atsargiai elkitės įkraudami ir iškraudami skardos lakštus rankomis. Nestumkite vieną ant kito ir netraukite vieno nuo kito sudėtų lakštų, kad nepažeistume jų viršutinės dangos.

Iškraudami rankomis lakštus, ilgesnius kaip 2 m, neškite juos vertikalioje padėtyje.

Rekomenduojama pakuotes krauti vienu sluoksniu. Krovimas dvejais sluoksniais leidžiamas tik tuomet, jei pakuotės yra identiškos t.y. vienodo ilgio ir svorio arba viršutinė pakuotė yra trumpesnė bei lengvesnė.

Atstumas tarp pakuotės ir žemės turi būti ne mažesnis kaip 100 mm.

Sandėliuojant gaminius ilgesniam laikui venkite aplinkos, kurioje dažnai pasireiškia staigūs oro drėgmės ir temperatūros svyravimai. Tokioje aplinkoje formuojasi vandens garų kondensatas. Šio nurodymo nesilaikymas nulemia baltų korozijos dėmių atsiradimą ant cinkuotos ir aliuminio skardos, pilkšvų dėmių – ant alucinko ir poliesteriu padengtos skardos.

Laikant skardos gaminius lauke trumpą laiko tarpą (pvz., kol vyksta stogo montažo darbai), skardos lakštus rekomenduojama sudėti nuožulniai, taip apsaugant juos nuo ilgesniam laikui susidarančių vandens sankaupų ant skardos paviršiaus. Taip pat būtina užtikrinti jų elementarią apsaugą nuo vėjo gūsių.

Sudrėkus skardos lakštams, juos būtina atskirti vieną nuo kito lentelėmis, arba sudėlioti atskirai, kad nudžiūtų lakštų paviršius.

Jei lakštai naudojami stogų dengimui, stogas turi būti taip suprojektuotas, kad ant skardos plokščių niekada nesikauptų ir nestovėtų vanduo, tame tarpe ir taisyklinguose įtvirtinimų kampuose bei profilių užleidimo vietose. Stogo nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 2 laipsniai.

Jei produkcija naudojama vidaus darbams, jos kokybė bus garantuojama tik tuo atveju, jei pastato viduje nėra jokio žalingo poveikio ar kondensatų, kurie su laiku galėtų pakenkti skardos paviršiui.

Reikia vengti plieninių lakštų kontakto su izoliacinėmis medžiagomis, impregnuota mediena bei kitais koroziją sukeliančiais produktais.

Skardos pjovimui galima naudoti tik tam skirtus profesionalius įrankius. Jeigu skarda buvo pjaustoma naudojant kampinį šlifuoklį, klientų skundai nepriimami.

Kai lakštai suinstaliuojami, visi įrankiai, atliekos ir panašūs dalykai turi būti pašalinami ir nuvalomi. Visas atliekas, metalo drožles būtina nuo stogo dangos pašalinti kruopščiai nuvalant šluotele arba minkštu šepečiu, nepažeidžiant stogo lakštų dangos. Taip pat reikia nuvalyti pieštukų ir parkerių pažymėjimo žymes.

Pirkėjas ar jo įgaliotas atstovas turi kasmet tikrinti skardos lakštais dengtų stogų kokybę. Stogai turi būti reguliariai valomi ir visi pastebėti apgadinimai (įbrėžimai, įlinkimai, išsipūtimai) turi būti pašalinami/remontuojami.

Griežtas taisyklių laikymasis dėl skardos paviršiaus apsaugojimo nuo drėgmės poveikio ir mechaninio pobūdžio pažeidimų, nesudaro pagrindo klientų skundams.

Jei teisingai laikysitės aukščiau pateiktomis transportavimo, saugojimo ir montavimo taisyklėmis, tai apsaugos skardos lakštus nuo korozijos, o Jus – nuo nuostolių.

UAB Skardų fabrikas neatsako už skardos korozijos ar kitokio pobūdžio pažeidimų atsiradimą, jei nebuvo laikomasi aukščiau pateiktų rekomendacijų.

Ši instrukcija paruošta pagal Europos šalių metalo apdirbimo pramonės pateiktas rekomendacijas